الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

مشاوره رایگان

برخی از آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و پرسنلی عبارت است از:

شرکت الماس داران پارسه خاورمیانه آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره در زمینه ارائه دستور العمل های اداری به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی میباشد .در این راستا متقاضیان گرامی میتوانند از طریق لینک زیر درخصوص ارائه دستورالغمل های اداری و سایر خدمات اینترنتی این شرکت اقدام کنند و در راستای بهبود ساختار شرکت خود استفاده نمایند.