برخی از آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و پرسنلی عبارت است از:

  • نحوه ثبت ورود و خروج و محاسبه کارکرد
  • نحوه استفاده کارکنان از انواع مرخصي‌ها و مأموریت ها در جهت ايجاد نظم و انضباط كاري در سازمان
  •  تهیه آیین نامه انضباط کار

شرکت الماس داران پارسه خاورمیانه آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره در زمینه ارائه دستور العمل های اداری به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی میباشد .در این راستا متقاضیان گرامی میتوانند از طریق لینک زیر درخصوص ارائه دستورالغمل های اداری و سایر خدمات اینترنتی این شرکت اقدام کنند و در راستای بهبود ساختار شرکت خود استفاده نمایند.