الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

Partnership company registration

در این نوع شرکت ها هر شخصی که به عنوان موسس و شریک در شرکت فعالیت دارد دارای شخصیت و اعتبار خاص به خود می باشد که مسئولیت های ویژه ای را در شرکت بر عهده دارد.

در این نوع شرکت ها،کلیه شرکا مسئول تعهدات شرکت می باشند،چه در انجام معاملات شخصاً مداخله داشته باشند یا نداشته باشند و این نوع شرکت، معمولاً بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی کامل داشته یا از یک خانواده و معمولاً بین پدران و پسران و یا برادران و یا بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.

Partnership company registration 1

شرکت تضامنی نیز همانند: شرکت با مسئولیت محدود با وجود حداقل دو نفر تشکیل می شود ولی حداکثری برای تعداد شرکا تعیین نشده است.

و لازم به ذکر است از ثبت این نوع شرکت در ایران استقبال چندانی نشده و در عمل متروک مانده است،علت آن نیز شاید مسئولیت تضامنی شرکا در این گونه شرکت ها می باشد.

معمولا اشخاص به دلیل مسئولیت بالای این نوع از شرکت تمایلی برای ثبت شرکت تضامنی ندارند مگر به واسطه‌ی نوع فعالیت خود توسط نهاد ذیربط ملزم به ثبت چنین شرکتی شوند. مانند:شرکت تضامنی صرافی که برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ملزم به ثبت چنین شرکتی می‌شوند.

Partnership company registration 2

در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند. بنابراین در شرکت تضامنی بر خلاف شرکت های سهامی نیازی به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی و تشکیل هیئت مدیره نیست و شرکت با انتخاب یک مدیر نیز اداره می شود در اغلب شرکت های تضامنی طرز تعیین مدیران شرکت به اساسنامه محول می گردد و شرایط نصب و عزل و اکثریتی که برای تعیین مدیر لازم است در اساسنامه معین می شود که مدت انتخاب دوره مدیریت می تواند برای مدت معین یا نامعین باشد.

١-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و مدیران و اعضا خارج از شرکا

٢-گواهی عدم سوء پیشینه(نام سهامدار یا عضوی که نیاز به اخذ گواهی عدم سوپیشینه دارد در رسید پذیرش درج می شود)

٣-اساسنامه شرکت با امضای کلیه سهامداران در ۲ نسخه

۴-شرکت نامه با امضای کلیه سهامداران در ۲ نسخه

۵-تقاضانامه با امضای کلیه سهامداران در ۲ نسخه

۶-صورت جلسه موسسین و هیئت مدیره با امضای سهامداران و بازرسین در ۲ نسخه

٧-معرفی نشانی شرکت با کد پستی معتبر و نشانی محل سکونت همه اعضا با کدپستی متفاوت از شرکت

٨-گواهی مدیر شرکت مبنی بر تأدیه سرمایه شرکت

٩-ارائه موضوع شرکت(و در خصوص موضوعات مجوزی نیازمند به مجوز)

۱۰-انتخاب اعضا هیئت مدیره(معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهام داران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند)

۱۱-دادن نام شرکت حداکثر (۵مورد)

۱۲-شماره مدیرعامل،کلیه اعضا و سهامداران الزامی بوده و باید به نام خود فرد باشد.(داشتن حساب کاربری ثنا برای صاحبین حق امضا الزامی است)

۱۳-جواز کسب در صورت نیاز،بنا به تشخیص کارشناسان اداره ثبت شرکت ها

۱۴-معرفی نامه نمایندگان،در صورت حقوقی بودن سهامداران و اعضای هیئت مدیره به همراه کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده

١-شرکت نامه تنها به شرط موافقت تمامی شرکای شرکت،قابل تغییر می باشد.

٢-جهت افزایش اعتبار و ضمانت شرکا،عبارت تضامنی و حداقل نام یکی از آن ها باید در نام شرکت قید شود.

٣-سرمایه اولیه ثبت این نوع شرکت، حداقل یک میلیون ریال بوده که در اختیار مدیران شرکت قرار می گیرد.

۴-قبل از تاسیس شرکت، سرمایه نقدی آن باید به حساب بانکی شرکت واریز شود.

۵-هر شریکی تنها به شرط رضایت تمام شرکا،اجازه نقل و انتقال سهم خود به دیگری را دارد.

۶-میزان سود و منافع دریافتی هر یک از شرکا از شرکت،به میزان سهم الشرکه آن ها بستگی دارد.

٧-حتی در صورت بالا بودن میزان قروض شرکت، هیچ کدام از شرکا با هر سهمی که دارند،نمی توانند از پرداخت آن ها امتناع نمایند.

٨-اگر شریکی که اسم او در نام شرکت قید شده به هر دلیلی،دیگر در شرکت حضور نداشته باشد،نام او از اسم شرکت حذف و نام شریک دیگری جایگزین آن خواهد شد.

٩-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا باید به اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی،ارائه شود.

نکات قابل توجهی که برای انتخاب نام شرکت وجود دارد به شرح ذیل می باشد:

١-داشتن ریشه فارسی و از عبارات انگلیسی استفاده نشود.

٢-نام شرکت باید جزء اسامی خاص و جدید باشند.

٣-نام شرکت حداقل سه سیلاب یا سه بخش باشد.

۴-نام نباید تکراری باشد،نام شرکت نباید با شئونات ایران در تضاد باشد.

tip 1

در شرکت تضامنی که نوعی شرکت اشخاص است هر یک از شرکا که نامشان نیز بصورت مستقل در نام شرکت آورده می شود و یا تاکید به مشارکت آنها در شرکت می شود باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را قبول نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و یا بدهی شرکت باید تماما و بدون در نظر

گرفتن میزان مشارکت سایر شرکا تمامی دیون شرکت را عهده دار شوند. البته در این شرکت ها هم، دارایی و سرمایه شرکت هزینه می شود.

6699

سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و در رابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی مقررات خاصی وجود ندارد،

زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

در رابطه با میزان سرمایه،سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست به عبارتی در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء  و در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد،هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل خواهد بود.

 

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.
‌در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.

tip 2