شرکت سهامی عام نوعی خاص و منحصر به فرد از شرکت های بزرگ می‌باشد که اجازه فروش سهام به تمام مردم را دارد و مردم می‌توانند در هنگام اعلام پذیره‌نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و برگه‌ی تعهد سهم را امضاء و مبلغ آن را به حساب شرکت واریز نمایند. بنابراین تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت های سهامی است؛ این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ شود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در این نوع شرکت نقل و انتقال سهام آسان است و نیاز به رضایت سایر سهامداران ندارد.

نام شرکت های سهامی عام

درشرکتهای سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی هـای شـرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام

در زمان تاسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال نباید کمترباشد که در ابتدا موسسین باید ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد و حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد داده شده را در حسابی به نام “شرکت در شرف تاسیس” نزد یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. درصورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس بهرعلت ازحداقل مذکور دراین مـاده کمترشـود بایـد ظـرف یـک سـال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حـداقل مقرر اقـدام بعمـل آیـد یـا شـرکت بـه نـوع دیگـری از انـواع شـرکتهای مذکور درقانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آن را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.
هرگاه قبل ازصدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

شرکت الماسداران پارسه خاورمیانه با در اختیار داشتن سامانه تخصصی ثبت درخواست آنلاین و همچنین کادری مجرب آماده ارائه کلیه خدمات ثبتی با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت ها به متقاضیان محترم می باشد.

 

این مطلب را نیز بخوانید    مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها