انواع شرکت ها

انواع شرکت ها

انواع شرکت ها

معرفی و تفاوت انواع شرکت ها | شرکت های مدنی شرکت هایی هستند که برای انجام یک فعالیت خاص و عام ایجاد می شوند و می توانند در حوزه های مختلف تجاری یا حرفه ای فعالیت کنند. هر یک از اعضای این شرکت ها به طور مساوی در سود و زیان کسب و کار شرکت شریک می شوند و هیچ کس کمتر یا بیشتر سود یا زیان نمی برد.

جوامع مدنی دو زیر گروه دارند:

 • برای شرکت های انتفاعی
 • شرکت های غیر انتفاعی

شرکت های تجاری شرکت هایی هستند که برای انجام عملیات تجاری و مالی در قراردادهای رسمی بین دو یا چند نفر با تعیین میزان سرمایه، میزان سود و تعیین حدود مسئولیت ایجاد می شوند.

آمارها نشان می دهد که 86 درصد افرادی که قصد ثبت شرکت را دارند در میانه این مسیر به دلیل پیچیدگی آن منصرف می شوند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که کار ساده ای برای کارشناس ثبت است. پیشنهاد می کنیم با مطالعه این مقاله در ثبت کسب و کار متخصص شوید و کسب و کار خود را به خوبی ثبت کنید. ضمناً لازم به ذکر است که در این راه کارشناس ثبت نام با مشاوره تلفنی رایگان همواره در کنار شما خواهد بود.

شرکت های تجاری دارای هشت زیر گروه هستند:

 • شرکتهای تجاری سهامی خاص
 • شرکت های سهامی تجاری
 • شرکت های تجاری با مسئولیت محدود
 • شرکت های بازرگانی مرتبط
 • شرکت های تجاری شریک
 • شرکت های سهامی عام
 • شرکت های غیر سهامی با تجارت مختلط
 • شرکت های بازرگانی تعاونی تولیدی – مصرفی

معرفی و تفاوت انواع شرکت ها

انواع شرکت ها و تعاریف هر کدام

در این قسمت قصد داریم شما را با انواع شرکت های بازرگانی که شامل سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط، وابسته و تعاونی می باشد آشنا نماییم تا بتوانید شرکت را با کامل انتخاب نمایید. دانش شرکت مورد نظر خود را انتخاب کنید و تعریف دقیق تری از انواع شرکت ها بدست آورید.

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام نوعی شرکت تجاری است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و بخشی از این سرمایه از فروش سهام به مردم به دست می آید. در شرکت سهامی عام تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر باشد و مسئولیت سهامداران محدود به اندازه سهام آنهاست. در این شرکت در کلیه اسناد باید قبل و بعد از نام شرکت عبارت “سهامی عام” ذکر شود.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی تجاری است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تملک و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به اندازه سهام آنهاست. تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر باشد و در کلیه اسناد قبل و بعد از نام شرکت عنوان “شرکت سهامی خاص” قید شود.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر با هدف تجاری ایجاد می شود و هر یک از شرکا فقط تا سقف سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند بدون اینکه سرمایه به سهام یا قسمتی از سهام تقسیم شود. به عبارت ساده تر، می توان گفت که اگر شرکت ورشکست شود و نتواند پاسخگوی طلبکاران باشد، فقط سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران نمی توانند بقیه مطالبات خود را از اموال شرکا مطالبه کنند. شرکت. . در نام شرکت باید کلمه «مسئولیت محدود» به طور کامل نوشته شود.

معرفی و تفاوت انواع شرکت ها

جوینت ونچر چیست؟

جوینت ونچر شرکتی است که تحت نام خاصی برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ایجاد می شود. در صورتی که دارایی و سرمایه شرکت برای پرداخت کلیه قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت می باشند. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف آن باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل است. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «جوینت ونچر» و حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود. به عبارت دیگر، اگر نام برخی از صاحبان شرکت در نام شرکت ذکر شود، شرکت سرمایه گذاری مشترک محسوب می شود.

جوینت ونچر غیر سهامی چیست؟

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور بازرگانی تحت عنوان خاص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام ایجاد می شود. شریک ضامن در قبال هرگونه بدهی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد مسئول است. شریک با مسئولیت محدود شخصی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا می خواهد سرمایه گذاری کند. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل یکی از شرکای ضامن قید شود.

آمارها نشان می دهد که 86 درصد افرادی که قصد ثبت شرکت را دارند در میانه این مسیر به دلیل پیچیدگی آن منصرف می شوند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که کار ساده ای برای کارشناس ثبت است. پیشنهاد می کنیم با مطالعه مقاله ثبت شرکت در امر ثبت شرکت متخصص شوید و شرکت را به خوبی ثبت کنید. ضمناً لازم به ذکر است که در این راه کارشناس ثبت نام با مشاوره تلفنی رایگان همواره در کنار شما خواهد بود.

شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی شرکتی است که به نام خاص بین چند سهامدار و یک یا چند شریک ضامن تأسیس می شود. شرکای سرمایه کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قسمتی از سهام مساوی است و مسئولیت آنها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام نباشد و مسئولیت بدهی هایی که ممکن است علاوه بر دارایی های شرکت وجود داشته باشد را نیز بر عهده دارد. در مورد شرکای ضامن متعدد، مسئولیت آنها در قبال طلبکاران و روابط بین آنها تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.

شرکت مرتبط چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور بازرگانی تحت عنوان خاصی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری شده است. در نام شرکت مربوط باید عبارت «شرکت وابسته» و حداقل نام یکی از شرکا قید شود. در صورتی که نام شرکت شامل نام تمام شرکا نباشد، باید بعد از نام شریک یا شرکای مذکور عبارت «و شرکا» و «و برادران» قید شود.

جامعه تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی شرکتی است که طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه آن توسط اعضا و وزارتخانه ها، سازمان ها، دولت و شرکت های وابسته به دولت در اختیار شرکت تعاونی قرار گرفته باشد. و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی دولت، بنیاد مصطفان و سایر مؤسسات عمومی می توانند به موجب ماده ای از طریق وام بدون بهره یا سایر طرق قانونی از قبیل مشارکت، مضاربه، مزرعه، مزایده، اجاره کمک کنند. اجاره به شرط تملك، بيع مشروط، بيع علي الرأس و صلح اعطاي يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني بدون عضويت.

یکی از موضوعات مهم در زمینه ثبت موسسات غیرانتفاعی هزینه های مربوط به تاسیس موسسه می باشد. هزینه ثبت موسسات شامل خدمات متعددی است که در مقاله هزینه های تاسیس و ثبت موسسه به طور کامل برای شما بررسی کرده ایم. خوب است با مطالعه این مقاله غنی از تمامی هزینه ها و نرخ ها مطلع شده و سپس ثبت نام موسسه را آغاز کنید.

به استناد ماده ای از قانون به چند نکته مهم در مورد انواع شرکت ها اشاره می کنیم:

 • در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی شریک شوند، در مدتی که با توافق طرفین در قرارداد مشارکت تعیین می‌شود، سهم سرمایه‌گذاری دولتی به تدریج اعاده می‌شود و 100 درصد سرمایه به تعاونی واگذار می‌شود.
 • تعاونی های تولیدی شامل تعاونی هایی است که در زمینه های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ساخت و ساز شهری و روستایی و مانند آن فعالیت می کنند.
 • تعاونی های توزیعی تعاونی هایی هستند که نیاز بنگاه های تولیدی یا مصرف کنندگان را در چارچوب کالاهای عمومی و با هدف کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می کنند.
 • تعاونی های موضوع این قانون می توانند با رعایت ضوابط و مقررات به امور صادرات و واردات در صلاحیت خود رسیدگی کنند.

معرفی و تفاوت انواع شرکت ها

شباهت در انواع شرکت ها

در دسترس بودن شریک:

 • حداقل 2 شریک (تضامنی، تضامنی جزئی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی)
 • حداقل 3 شریک (شرکت سهامی خاص، سهامی خاص)
 • حداقل 5 شریک در (سهامی عام)
 • حداقل 7 شریک در (جامعه تعاونی تولید و مصرف)

همه نرخ ها و هزینه های ثبت شرکت را در مقاله ای برای شما فهرست کرده ایم تا متقاضیان بتوانند به این نرخ ها دسترسی داشته باشند و این هزینه ها را مدیریت کنند. اما باید توجه داشت که معیارهای زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است، مثلاً اگر شرکت شما کوچک است، قیمت روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت شما بزرگ باشد، قیمت روزنامه رسمی خواهد بود. گران تر باشد نه تنها روزنامه رسمی، بلکه هزینه های دیگری مانند وکلا، آگهی های ثبت شده، ودیعه حقوقی و … نیز بسته به نوع شرکت، تعداد اعضا، مسائل شرکت و … متفاوت خواهد بود.

انعقاد قرارداد در انواع شرکت ها:

تاسیس شرکت در ماهیت قراردادی است که در قالب اساسنامه یا اساسنامه شرکت تسویه می شود. بنابراین رعایت شرایط اولیه صحت معاملات، یعنی قصد و رضا، اهلیت، موضوع با شرایط خاص آن، مشروعیت جهت و عدم رعایت این شرایط، موجب بطلان یا عدم رعایت آن می شود. نفوذ شرکت علاوه بر این شرایط، یک سری شروط رسمی نیز مانند نیاز به عقد کتبی، برای یک شرکت ضروری است.

مشارکت شرکا (سرمایه):

پول نقد: شما پول نقد آورده اید.

غیر پولی: اموال مشهود (منقول و غیر منقول) اموال نامشهود: (کپی رایت، حق اختراع، حقوق تجارت و حرفه، حق سود، دانش فنی) هنر (کار، صنعت، فعالیت)
شایان ذکر است که ارزیابی کمک‌های غیرنقدی مؤسسین توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت می‌گیرد که نظر خود را کتباً اعلام می‌کند (ماده 76 لایحه قانون) مشارکت‌های غیرنقدی دارند.

انواع شرکت ها موضوع بسیار مهمی در زمینه ثبت شرکت می باشد زیرا در صورت نداشتن اطلاعات دقیق در مورد آن با مشکل در ثبت شرکت مواجه خواهید شد. پس اگر تعریف دقیق انواع شرکت ها را متوجه نشدید، برای تعیین نوع شرکت خود از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید تا در دام این مسیر نیفتید و این مرحله از ثبت را با موفقیت پشت سر بگذارید. از شرکت شما برای این منظور فقط با ما تماس بگیرید. معرفی و تفاوت انواع شرکت ها