الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

ثبت برند

Obtaining an establishment licenseTamneel

اخذ جواز تاسیس

همه چیز دربابه اخذ جواز تاسیس شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند به شرطه آن که قصد تاسیس یک...

Electronic signatureTamneel

امضاءالکترونیکی

همه چیز دربابه امضاء الکترونیکی Digital Signature امضاء دیجیتال   یک امضای دیجیتالی در حقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است و...

iso Tamneel

اخذ گواهینامهISO

اخذ گواهینامهISO مستندات مورد نیاز برای اخذ ایزو و دریافت گواهینامهISO  موضوعی می باشد که سؤالات متعددی را برای بیشتر سازمان ها و مؤسسات و صاحبان صنایع ایجاد کرده است....

Industrial design Tamneel

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی وفق ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ...

Patent Tamneel

ثبت اختراع

همه چیز دربابه ثبت اختراع اختراع،به طرحی گفته می شود که در آن،یک کالا، ابزار و یا وسیله جدیدی برای اولین بار،در صنایع مختلف از جمله: بازرگانی،خودرو سازی و یا...