الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

مالیاتی

23

اخذ کد اقتصادی

همه چیز دربابه اخذ کد اقتصادی در گذشته کد اقتصادی شناسه ای ۱۲ رقمی بود که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی به...

Value added tax Tamneel

اخذ گواهی ارزش افزوده

اخذ گواهی ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیشتر از ۱۰۴کشور جهان وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات است و در واقع مالیات بر...