الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

کارت بازرگانی

membership card Tamneel

کارت عضویت اتاق بازرگانی

همه چیز دربابه کارت عضویت ائین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد بند الف و تبصره ٢ ماده ٩ قانون...

Business Cards Tamneel

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام امور وارداتی و صادراتی به مجوزی احتیاج دارد که از طرف وزارت صمت و اتاق بازرگانی تایید شده...