تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص | در این مقاله مراحل تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص ابتدا دو نوع شرکت با مسئولیت محدود و سهام خاص را تعریف می کنیم.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

بر اساس هنر. در ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر به منظور تجارت و با هر یک از شرکا بدون تقسیم سرمایه به سهام یا سهم الشرکه فقط تا سقف سرمایه خود در بدهی های شرکت مسئول و تعهدات شرکت. لازم به ذکر است که در شرکت های با مسئولیت محدود مبلغ یا سقف مشخصی برای میزان سرمایه شرکت وجود ندارد. شرکت با مسئولیت محدود عمدتاً بین اعضای خانواده، بستگان یا دوستان و آشنایان ایجاد می شود. یکی از رایج ترین شرکت های ثبت شده در ایران است.

بیشتر بخوانید: ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص چیست؟

اصلاحات قانون تجارت نوعی شرکت سهامی ایجاد می کند که به آن شرکت سهامی خاص می گویند. شرکتی که سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین آن تأمین می شود، شرکت با مسئولیت محدود نامیده می شود.
هیچ تشریفات طولانی در هنگام تأسیس شرکت سهامی خاص وجود ندارد. ضمناً تعداد شرکا از شرکت سهامی عام کمتر است. در شرکت های سهامی خاص مانند شرکت های سهامی عام آگهی ثبت صادر نمی شود
لازم به ذکر است 35 درصد سرمایه باید در ابتدا به حساب ویژه واریز شود.
با توجه به تعاریف بالا وارد مبحث تبدیل OOD به سهم ویژه می شویم.

ابتدا به اشتراکات و تفاوت های این دو نوع شرکت می پردازیم.

1- انواع اشتراک

 • حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال می باشد.
 • افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است.

2- انواع اختلاف

در شرکت با مسئولیت محدود:

 • • تعداد شرکا حداقل 2 نفر باشد.
 • • انتخاب بازرس ارشد و معاون اختیاری است.
 • • مدت زمان مدیریت نامحدود بوده و یا به عهده شرکا می باشد.
 • • برای درج آگهی نیازی به انتخاب روزنامه گسترده ندارید.
 • • شرایط تعیین حد نصاب جلسات علنی تشدید می شود.
 • • مدیران اجباری یا اختیاری که از بین شرکا یا افراد خارجی انتخاب می شوند.
 • • حق رای به نسبت سرمایه محدود خواهد شد.
 • • تقسیم سود متناسب با سرمایه شرکا خواهد بود.
 • • سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند.
 • • تقویم شریک بدون نقد توسط شرکا تهیه می شود.

در شرکت با مسئولیت محدود خصوصی:

 • • تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشد.
 • • انتخاب رئیس و معاون بازرسی الزامی است.
 • • دوره مدیریت حداکثر 2 سال می باشد.
 • • انتخاب روزنامه تیراژ در شرکت سهامی الزامی است.
 • • شرایط تعیین حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسانتر است.
 • • سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به ارزش اسمی سهام آنهاست.
 • • مدیران باید سهامدار باشند یا میزان سهام پیش بینی شده در اساسنامه را در اختیار صندوق شرکت قرار دهند.
 • • حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
 • • سود سهام به نسبت تعداد سهام تقسیم می شود.
 • • تقویم بدون نقد با کارشناس رسمی پزشکی قانونی است.

زمانی که صاحبان شرکت با مسئولیت محدود قصد تبدیل به شرکت سهامی خاص را دارند، صاحبان شرکت با مسئولیت محدود باید نسبت به انحلال این نوع شرکت اقدام و مدارک زیر را تنظیم و مراحل قانونی انحلال را طی کنند.

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 • پروتکل اصلی برای انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که از خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
 • ارائه مدارک جهت ارسال دعوتنامه در صورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت نصاب.

مدارک مورد نیاز در شرکت سهامی خاص برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص در زیر آمده است.

 • • دو برگ اظهارنامه
 • • دو جلد اساسنامه
 • • گواهی پرداخت 35% سرمایه بانک دیر
 • • فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
 • • صورتجلسه مجمع موسس و هیئت مدیره