آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد

آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد

آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد

تعیین شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی

هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت صمت ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به موضوع نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مربوط می‌شود را اصلاح کرد.

در مصوبه جدید هیات وزیران و اصلاحیه ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری بودن کالا لحاظ شده‌است، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و اصلاحاتی در این بخش اعمال شده است.