بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران از کشورهای آفریقایی پایین تر خواهد بود

بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران از کشورهای آفریقایی پایین تر خواهد بود

بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران از کشورهای آفریقایی پایین تر خواهد بود

بانک جهانی در بروز رسانی گزارش‌های اقتصادی خود در مورد ایران نوشت: «ایران در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای کمترین میزان از رشد اقتصادی خواهد بود»

در این گزارش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۳ میلادی هم‌سطح با الجزایر که شرایط بحران‌زده‌ای دارد، اعلام شده است.

نکته مهم این گزارش متوسط رشد ۳ درصدی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که برای ایران ۱.۸ درصد پیش‌بینی شده است.

بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال گذشته را ۵.۸ درصد و رشد اقتصادی ایران را ۲.۷ درصد اعلام کرده است.

رشد ۲.۷ درصدی در حالی از سوی بانک جهانی اعلام شده است که مسئولان جمهوری اسلامی رشد اقتصادی سال گذشته را نزدیک به ۴ درصد اعلام کرده‌اند.