برگزاری انتخابات تناسبی برای اولین بار در تهران

برگزاری انتخابات تناسبی برای اولین بار در تهران

برگزاری انتخابات تناسبی برای اولین بار در تهران

برگزاری انتخابات تناسبی برای اولین‌بار در تهران

نمایندگان مجلس با برگزاری انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران موافقت کردند.

️انتخابات تناسبی انواعی از نظام‌های انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند، در پارلمان صاحب کرسی می‌شود.

️در این شیوه برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن حائزین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. یعنی هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام‌ها باید کرسی‌ها را بین نامزدها تقسیم کرد.