محمود نجفی عرب، اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را میگذراند

محمود نجفی عرب، اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را میگذراند

محمود نجفی عرب، اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را میگذراند

محمود نجفی عرب، ریس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرام نوشت:

اقتصاد ایران روزهای ملتهب و متفاوتی را پشت سرمی‌گذارد. از سوی فشار ناشی از تحریم‌های خارجی همچنان پابرجا باقی مانده و از طرف دیگر موقعیت اقتصاد داخلی هم با وضعیت رکود تورمی پیچیده و سخت شده‌است. هر دو اینها مانند دو تیغه قیچی، به طور مدام بر بدنه بخش خصوصی فشار درد آوری را تحمیل می‌کند. ضمن اینکه اساسا اقتصاد ایران با بحران‌های ساختاری مانند مشکلات بانکی،‌ مالیاتی، گمرکی، نظام یارانه‌ای ناعادلانه و مسائلی از این دست هم دهه‌هاست که سردرگریبان است.

متاسفانه آنچه قلب و جان انسان را به درد می‌آورد، اثر بخشی تحریم‌ها و تاثیرگذاری نامطلوب خودتحریمی‌هاست. حداقل طی یک دهه گذشته بارها از تریبون اتاق بازرگانی به دولت‌ها هشدار داده شد که برای رقع این بحران‌ها چاره‌ اندیشی کنند یا اینکه تن به پذیرش مشورت‌های بخش خصوصی و اقتصاددانان دهند. هراز گاهی این هشدارها به ثمر نشست و گوش‌ها باز شد ولی واقعیت این است که در قالب مواقع حرف حساب جایی خریدار نداشت و در نتیجه امروز در کشور فقر و ناکارایی عیان شده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده که دل و جان هر کسی را به درد می‌اورد. در ای گزارش آمده که به دلیل فشارهای مالی،‌میزان کالری دریافتی روزانه مستاجران کاهش چشمگیر داشته‌است. همزمان درک مردم از تورم به رقم 86 درصد رسیده‌است.

همه اینها ناگوار است. اما ما امروز در اتاق بازرگانی،‌ فارغ از تمام ناکامی‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، با انگیزه و نهایت توان به سمت کمک در جهت بهبود وضعیت عمومی کشور پیش خواهیم رفت. کمک فکری و عملی به توسعه اقتصاد ملی،‌ همراهی با تمام ارکان کشور برای رشد تولید و تلاش در جهت کمک به مهار تورم از جمله اهدافی است که آنها را دنبال می‌کنیم.

اتاق بازرگانی نهادی حامی اقتصاد ملی است. نخبگان اقتصادی در این تشکل جمع شده‌اند و دلسوزانه آنچه در میدان واقعی اقتصاد وجود دارد را به اطلاع دولت‌ها می‌رسانند. به طور حتم در نقش مشاوره سه قوه،‌ صادقانه و شجاعانه مسائل بحرانی را به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل خواهیم کرد. ضمن آنکه امروز از تمام نخبگان اقتصادی دعوت می‌کنیم که اتاق بازرگانی را خانه خود بدانند و دیدگاه‌هایشان برای کمک به اقتصاد کشور را در جمع اتاق به اشتراک گذارند. حاصل استفاده از خرد جمعی می‌تواند برای اقتصاد ایران نجات بخش باشد.

حتی در این روزهای سخت نباید ناامید بود. قدم‌های کوچک هم می‌تواند به خلق موفقیت‌های بزرگ منجر شود.