یکصد و بیست و نهمین شماره ماهنامه آینده نگر منتشر شد

یکصد و بیست و نهمین شماره ماهنامه آینده نگر منتشر شد

یکصد و بیست و نهمین شماره ماهنامه آینده نگر منتشر شد

یکصد و بیست و نهمین شماره ماهنامه آینده‌نگر منتشر شد

وحشت از تورم

اولین شماره آینده‌نگر در سال ۱۴۰۲ منتشر شد. ماهنامه آینده‌نگر تیتر یک و طرح روی جلد خود را در این شماره به مساله تورم اختصاص داده و این مساله را مطرح کرده است که آیا سیاست‌های دولت می‌تواند رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ متوقف کند یا خیر.

در همین رابطه مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، در آینده‌نگر منتشر شده است که به روند متغیرهای پولی در اقتصاد ایران پرداخته و از پیچ خطرناکی که تورم در آن قرار دارد می‌گوید.