افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به 30 نفر تا پایان سال

افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به 30 نفر تا پایان سال

افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به 30 نفر تا پایان سال

محمد رجب‌نژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد که تا پایان سال جاری تعداد رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشورها به 30 نفر افزایش می‌یابد و تعداد مراکز تجاری نیز به 42 مرکز خواهد رسید.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت، از افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به 30 نفر طی چند ماه آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از سازمان توسعه تجارت، محمد رجب‌نژاد گفت: رایزن بازرگانی ایران در کشور امارات تا هفته دیگر مستقر می‌شود و دو رایزن بازرگانی برای استقرار در کشورهای برزیل و ازبکستان نیز به زودی اعزام خواهند شد.

وی افزود: طی ماه‌های آینده رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای اندونزی، اقلیم کردستان عراق، شانگهای چین، نیجریه و کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان و صربستان اعزام می‌شوند. اعزام رایزن بازرگانی برای کشور عربستان نیز در دستورکار است.

رجب‌نژاد با بیان اینکه در پایان دولت دوازدهم تعداد رایزنان بازرگانی محدود به دو نفر در‌ کشورهای عراق و افغانستان بود، گفت: در حال حاضر در ۱۷ کشور رایزن بازرگانی داریم و طبق هدف‌گذاری سال ۱۴۰۱، این تعداد به زودی به ۲۰ نفر خواهد رسید.

به گفته وی، اعزام و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در برخی کشورهای اروپایی به دلیل تحریم با موانعی همراه است، اما افزایش تعداد رایزنان در کشورهای همسایه و همسو مدنظر است. او تصریح کرد که تعداد رایزنان بازرگانی تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۰ نفر برسد.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت همچنین به احداث و راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در دیگر کشورهای اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به بیش از ۴۰ مرکز رسیده است و به‌زودی دو مرکز تجاری دیگر نیز راه‌اندازی می شود.

به گفته وی، در حال حاضر ایران در عراق ۵مرکز، در روسیه ۵ مرکز، در سوریه سه مرکز و در قاره آفریقا ۸ مرکز تجاری دارد. همچنین این مراکز در ازبکستان، لهستان و امارات نیز فعال است.