قیمت چایگان از سوی شورای رقابت اعلام شد

قیمت چایگان از سوی شورای رقابت اعلام شد

قیمت چایگان از سوی شورای رقابت اعلام شد

قیمت چانگان از سوی شورای رقابت اعلام شد

برای نخستین بار قیمت خودروهای وارداتی (CBU) از سوی شورای رقابت تصویب و اعلام شد. بر این اساس قیمت خودرو

چانگان cs۳۵ پلاس تیپ دو ۸,۴۹۶,۲۸۸,۸۸۳ ریال و تیپ ۳ این خودرو ۹,۴۴۷,۷۰۸,۷۲۲ ریال تعیین شد. با توجه به اعمال هزینه‌هایی مانند مالیات و… قیمت نهایی ۱۷ تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت‌های اعلامی خواهد بود.