مطالبه حل مسائل بین‌المللی و رفع تنش‌ها و تحریم‌ها

مطالبه حل مسائل بین‌المللی و رفع تنش‌ها و تحریم‌ها

مطالبه حل مسائل بین‌المللی و رفع تنش‌ها و تحریم‌ها

سید مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیأت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به لزوم تقویت ارتباط این نهاد از بخش خصوصی با فعالان اقتصادی، اعضای اتاق و تشکل ها، تاکید می کند که مهمترین وظیفه اتاق بازرگانی در برهه حساس کنونی خواستار راه حل اساسی برای مسائل دیپلماتیک و بازگشت به صحنه سیاسی و اقتصاد جهانی برای توسعه صادرات کشور است. متن یادداشت مرتضی حاجی آقامیری را در ادامه می خوانید.

اتاق بازرگانی قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است که در طول 140 سال فعالیت خود منشأ آثار بسیاری بوده است. زندگی طولانی با فراز و نشیب های فراوان. امروز اگر نه حساس ترین، اما یکی از حساس ترین دوره های بخش خصوصی است. من به عنوان منتخب دهمین دوره مجلس تهران عمیقا معتقدم که میزان مشارکت نمایندگان مجلس در انتخابات اسفندماه حامل پیام مهمی است که باید به آن توجه کرد. مسیری که اتاق بازرگانی تهران در هشت سال گذشته طی کرد، علیرغم انتقادات وارده، مبتکرانه، ساختارمند و کاملاً قابل دفاع بود که نیاز به فضای جداگانه ای برای بررسی دارد، اما واقعیت امروز در حال تغییر فضای کسب و کار در ایران نیازمند توجه بیشتر است. به برخی جنبه ها

یکی از این صندوق ها تقویت و توسعه ارتباط با اعضاست که از دو طریق امکان پذیر خواهد بود. اول تسهیل دسترسی و ارتباط فعالان اقتصادی استان با اعضای هیئت ها، کمیسیون ها و اتاق ها. ایجاد مکانیزم ارتباط مستقیم و جلسات حضوری برنامه ریزی شده برای انتقال مشکلات و مسائل فعالان تجاری به وکلای خود در اتاق تهران یکی از راه های تقویت و تحکیم ارتباط اعضا با اتاق تهران است. همچنین توجه به مراکز اقتصادی استان اعم از شهرهای صنعتی، گمرک، بازار و … با ایجاد نمایندگی و یا حضور و تعامل مستمر در آنها بسیار ضروری به نظر می رسد.

دغدغه های فعالان اقتصادی به طور کلی به دو گروه یا گروه تقسیم می شود. در خصوص تشکل‌های صنفی و تخصصی نیز کمیته‌های اتاق تهران باید آن‌ها را به تشکل‌های تخصصی ارجاع دهند و برای رفع این نوع مشکلات، موانع را از چارچوب‌های تخصصی خود رفع کنند. عمده موضوعاتی که در دستور کار کمیته ها قرار می گیرد باید با تمام قوا توسط کمیته، نایب رئیس یا هیئت مدیره پیگیری شود و البته گزارش دوره ای نیز به اطلاع عموم می رسد. تنها در چنین فضایی می توان علاوه بر رفع مشکلات اعضا و ارتباط هر چه بیشتر آنها با اتاق بازرگانی، نیروهای توانمند، توانمند و موثر را با حمایت سازمان شناسایی و گام های مثبتی در این زمینه برداشت. جهت تداوم و ایجاد یک مکانیسم پایدار .

همچنین برخی از مشکلات تنها مربوط به تهران نیست و کل فضای اقتصادی کشور را درگیر می کند که اساسا بخشی از توان و ظرفیت اتاق تهران صرف تلاش برای حرکت در مسیر حل آن خواهد شد. از آنجایی که حوزه فعالیت من تجارت خارجی با محوریت صادرات است، می‌خواهم به مهم‌ترین وظیفه تهران و اتاق ایران در این حوزه اشاره کنم که خواستار حل اساسی مسائل دیپلماتیک و بازگشت به عرصه سیاسی و جهانی است. عرصه های اقتصادی حقیقت این است که با ادامه روند فعلی و کنار گذاشتن کشور از شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی، حذف ایران از روابط اقتصادی بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود. این معضل ریسکی است که پیامدهای آن محدود به حوزه تجارت نخواهد بود، بلکه تولید و در نتیجه اشتغال را از بین می برد و این مشکل عواقب جدی برای امنیت و جامعه خواهد داشت. در نتیجه مهمترین وظیفه اتاق بازرگانی و همچنین سازمان توسعه تجارت مطالبه حل مشکلات بین المللی و رفع تنش ها و تحریم ها خواهد بود.