رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی:برخی پزشکان مسافرکشی می کنند

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی:برخی پزشکان مسافرکشی می کنند

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی:برخی پزشکان مسافرکشی می کنند

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی: برخی پزشکان مسافرکشی می‌کنند!

ادارۀ یک مطب ماهانه 50 تا 60 میلیون تومان برای یک پزشک آب می‌خورد درحالی‌که پزشک این‌قدر درآمد ندارد. اغلب پزشکان مجبورند در کنار طبابت، شغل دوم و سوم هم داشته باشند.

برخی پزشکان به این نتیجه رسیده‌اند که مطب خود را تعطیل و به‌جای آن کافی‌شاپ یا آرایشگاه تأسیس کنند. برخی بسازبفروش شده‌اند و حتی بعضی از پرشکان به مسافرکشی و دلارفروشی رو آورده‌اند