ادارات پنجشنبه ها تعطیل است؟

ادارات پنجشنبه ها تعطیل است؟

ادارات پنجشنبه ها تعطیل است؟

ادارات پنجشنبه‌ها تعطیل است؟

معاون نوسازی اداری، سازمان اداری و استخدامی:
همه دستگاه‌های اجرایی ستادی مکلف به اجرای ساعت کاری از 6 صبح تا 14:45 هستند تا سقف 44 ساعت مشخص شده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود.

فقط دستگاه‌هایی که 6 روز در هفته خدمت ارائه می‌کنند، انتهای ساعت کاری را می‌توانند با رعایت میزان قانونی، متغیر کنند.

بنابراین باتوجه به اینکه در اصلاحیه اخیر ساعت کاری روزانه بیشتر از 8 ساعت در روز تعیین شده تا جبران تعطیلی ادارات در روز پنج‌شنبه را داشته باشد، پنج‌شنبه‌ها ادارات به غیر از دستگاه‌های خدماتی مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و غیره تعطیل است.