آمریکا تحریم هایی مرتبط با ایران اعمال کرد

آمریکا تحریم هایی مرتبط با ایران اعمال کرد

آمریکا تحریم هایی مرتبط با ایران اعمال کرد

آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با ایران اعمال کرد

وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه‌شنبه 10 شخص و 7 نهاد ادعایی مربوط به ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا برخی از اشخاص و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم‌ها مستقر در مکزیک و چین هستند.