جایگاه های سوخت از مرداد فقط یک کارت سوخت دارند

جایگاه های سوخت از مرداد فقط یک کارت سوخت دارند

جایگاه های سوخت از مرداد فقط یک کارت سوخت دارند

جایگاه‌های سوخت از مرداد فقط یک کارت سوخت دارند

رئیس صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در گفت‌وگو با ایسنا:

تا مردادماه در هر جایگاه سوخت یک کارت سوخت اضطراری وجود خواهد داشت و کلان‌شهرها نیز در اولویت آخر قرار دارند.

میزان استفاده از کارت‌های سوخت شخصی نسبت به قبل از شروع طرح، 10 برابر افزایش یافته است.