رئیسی چرا دستور واردات را صادر نمی کند؟

رئیسی چرا دستور واردات را صادر نمی کند؟

رئیسی چرا دستور واردات را صادر نمی کند؟

رئیسی چرا دستور واردات را صادر نمی‌کند؟

جلال رشیدی کوچی:
بازار خودرو در ایران نیازی به قانون ندارد

ممنوعیت واردات تصمیم دولت بود و رئیسی می‌تواند آغاز واردات را اعلام کند.