رای گیری برای طرح واردات خودروهای کارکرده به زودی در مجلس

رای گیری برای طرح واردات خودروهای کارکرده به زودی در مجلس

رای گیری برای طرح واردات خودروهای کارکرده به زودی در مجلس

رای‌گیری برای طرح واردات خودروهای کارکرده به‌زودی در مجلس

نیازی، سرپرست وزارت صمت:

جلسات تخصصی پیرامون طرح واردات خودروهای کارکرده در مجلس برگزار شده و به‌ زودی در صحن مجلس مطرح و به‌ رای‌گیری گذاشته خواهد شد.