وزارت راه مکلف به کشف نرخ اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای شد

وزارت راه مکلف به کشف نرخ اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای شد

وزارت راه مکلف به کشف نرخ اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای شد

با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها

به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها شد.