فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کرد

فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کرد

فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کرد

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با نحوه تغییر محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک از اخذ درصدی از ارزش معامله به روش تعیین تعرفه از سوی وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.