معافیت و کسر خدمت سربازان دارای 3 فرزند

معافیت و کسر خدمت سربازان دارای 3 فرزند

معافیت و کسر خدمت سربازان دارای 3 فرزند

سازمان وظیفه عمومی فراجا:
تمامی سربازان وظیفه حین خدمت که دارای 4 فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سربازان وظیفه دارای 3 فرزند، به‌شرط داشتن حداقل 40 سال تمام از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.

ملاک عمل برای رسیدگی به درخواست سربازان وظیفه اعم از سربازان عادی، امریه، طلاب و … سند رسمی ازدواج، شناسنامه پدر و تأییدیه ثبت‌احوال است.