استعفای محسن رضایی پذیرفته شد

استعفای محسن رضایی پذیرفته شد

استعفای محسن رضایی پذیرفته شد

عضو دفتر محسن رضایی:

استعفای آقای رضایی از معاونت اقتصادی دولت پذیرفته شد.

به‌دلیل حضور تمام وقت ایشان در دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، رئیس‌جمهور با استفعای وی موافقت کرده است.