محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد

محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد

محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد

محمدعلی نیکبخت پیش از این در پست‌هایی چون معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و … مشغول فعالیت بوده است.