فاصله گرفتن از تضاد و بهبود تعامل

فاصله گرفتن از تضاد و بهبود تعامل

فاصله گرفتن از تضاد و بهبود تعامل

در نشستی که به منظور قدردانی از تلاش‌های هیات رئیسه اتاق تهران در دور نهم تشکیل شده بود، از اقداماتی که در چهار سال گذشته برای کاهش معضلات صاحبان کسب و کار و بهبود تعامل با دولت‌ها صورت گرفته، تقدیر شد. در این مراسم که اعضای هیات نمایندگان دوره‌های هشتم، نهم و دهم اتاق تهران به همراه کارکنان و بدنه اجرایی اتاق حضور داشتند، از زحمات مسعود خوانساری، رئیس هشت سال گذشته اتاق تهران و علا میرمحمدصادقی، محمد اتابک، ناصر ریاحی و سیده‌فاطمه مقیمی اعضای هیئت رئیسه دوره نهم تقدیر شد.