اثر افزایش سود بازرگانی خودروهای سواری بر بازار

اثر افزایش سود بازرگانی خودروهای سواری بر بازار

اثر افزایش سود بازرگانی خودروهای سواری بر بازار

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

دولت دچار کسر منابع درآمدی است و کسب درآمد از واردات خودرو را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش دو برابری سود بازرگانی نیز اگرچه به طور مستقیم بر قیمت خودروها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز و اینکه قرار است چه نوع ارزی ملاک محاسبه این تعرفه قرار گیرد، قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در حال حاضر، واردات چندانی در مورد خودروهای با حجم موتور بالا صورت نمی‌گیرد. با این وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌و قوس‌های فراوان به واردات کمتر از دو هزار دستگاه منجر شده است و همچنین افزایش سود بازرگانی، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم. به این ترتیب، هدف دولت نیز که کاهش هزینه خانوار است، محقق نمی‌شود.

نانچه آزادی عمل مردم در واردات خودرو اعم از نو و کارکرده به رسمیت شناخته شود، حتی با وجود افزایش حقوق و عوارض واردات، قیمت خودرو کاهشی خواهد شد؛ ولو اینکه نرخ محاسبات عوارض، افزایشی باشد.