تبادل پیام بین ایران و آمریکا کماکان ادامه دارد

تبادل پیام بین ایران و آمریکا کماکان ادامه دارد

تبادل پیام بین ایران و آمریکا کماکان ادامه دارد

مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس:

با تصویب و اعلام عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای دیگر چیزی به نام فشارهای تحریمی در حوزه پولی و بانکی به آن معنا که قبلا آمریکایی ها دنبال می کردند، وجود نخواهد داشت.

عراقی ها اموال ایران را آزاد کردند؛ ما عزت‌مندانه پول‌های خودمان را پس می‌گیریم.

در برابر گرفتن کالا در قبال پول های مان مقاومت کرده و در راستای منافع ملی خود اقدام خواهیم کرد.

طرف های مقابل باید اشتباهات خود را جبران کرده و بپذیرند که منافع ملت ایران را تامین بکنند.

دیگر زمان تهدید و فشار گذشته است. همه چیز به تصمیم سیاسی آمریکا بستگی دارد. ما از چنبره نفوذ آمریکایی‌ها عبور کردیم