گونی شن در مقابل سیل تورم؟!

گونی شن در مقابل سیل تورم؟!

گونی شن در مقابل سیل تورم؟!

تورم مانند سیلی در جریان است و طرح مالیات بر سوداگری مانند گونی شن در مقابل این سیل است.

در شرایط تورمی، هجوم به بازارهای مختلف از جمله طلا، خودرو، ارز و … افزایش خواهد یافت.

میانگین نرخ تورم در بازارهای مختلف بیش از نرخ تورم اصلی است زیرا در این بازارها عملیات‌های سوداگرانه درجریان است.