سرانجام نامعلوم مالیات بر سوداگری

سرانجام نامعلوم مالیات بر سوداگری

سرانجام نامعلوم مالیات بر سوداگری

چرا شورای نگهبان دست رد بر این مصوبه زد؟

مالیات بر عایدی سرمایه که حالا به آن مالیات بر سوداگری گفته می‌شود، اولین بار در تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول و پس از سه سال به تصویب مجلس رسید. اما حالا شورای نگهبان چون آن را مطابق شرع و قانون نمی‌داند، دست رد بر آن زده است. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه چیست و از طرف دیگر چرا اتاق بازرگانی می‌گوید الان زمان مناسبی برای اجرای آن نیست.

بخشی از این ایرادات به این شرح است:
«از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، به بند «ر» ماده ۸ طرح مربوط می‌شود که بر اساس آن همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند.
شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.»