آمار آخرین وضعیت اظهارنامه های تسلیمی

آمار آخرین وضعیت اظهارنامه های تسلیمی

آمار آخرین وضعیت اظهارنامه های تسلیمی

دکتر مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش داد:

کل صاحبان مشاغلی که تا روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه به تعیین و تکلیف مالیات عملکرد ۱۴۰۱ خود اقدام نموده‌اند، بیش از ۱.۴۷۱.۷۵۴ فقره است. در این بین و تا تاریخ فوق بیش از ۱.۲۳۶.۴۹۲ هزار پرونده با تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و ۲۳۵ هزار پرونده، از طریق تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند.

بنابراین تا این تاریخ بیش از ۸۴ درصد صاحبان مشاغل از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای پرداخت مالیات خود استفاده کرده‌اند.

شایان ذکر است در سال گذشته از مجموع ۴.۴۵۰.۰۰۰ پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل، ۳.۰۸۸.۰۰۰ پرونده از طریق فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به تعیین و تکلیف مالیات خود پرداختند که نسبت آن برابر ۶۹ درصد است.