کاخ سفید: دیپلماسی را در قبال ایران ترجیح می دهیم

کاخ سفید: دیپلماسی را در قبال ایران ترجیح می دهیم

کاخ سفید: دیپلماسی را در قبال ایران ترجیح می دهیم

کارین ژان پی یر سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر اینکه داشتن کانال های باز گفتگو مهم است، گفت که واشنگتن دیپلماسی را در قبال ایران ترجیح می دهد.
سخنگوی کاخ سفید در عین حال با تکرار ادعاها درباره ایران گفت:
سیاست ما در مقابل ایران تغییر نکرده است. ما بر محدود کردن رفتار بی ثبات کننده ایران از طریق فشار با همکاری نزدیک با متحدان خود متمرکز بوده ایم.
سخنگوی کاخ سفید در مورد موضوع تبادل زندانیان آمریکایی گفت:
دولت کنونی این مساله را بسیار جدی می گیرد. در طول دو سال گذشته ما توانسته ایم بیش از ۱۲ آمریکایی که گروگان گرفته شده یا به صورت غیر قانونی بازداشت شده بودند را آزاد کنیم.