امروز می‌توان ایران را ایران «فناور» دانست

امروز می‌توان ایران را ایران «فناور» دانست

امروز می‌توان ایران را ایران «فناور» دانست

رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور نیکاراگوئه:
ایران علیرغم تحریم‌ها و تهدیدها به پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه علم و فناوری رسیده است.
امروز می‌توان ایران را ایران فناور دانست که آمادگی به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با کشورهای دوست را دارد.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دوست و همسایه، صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین پزشکی است.
نیروهای مجرب و کارآزموده ایرانی می‌توانند در کشورها گره‌گشایی کنند.