توافق احتمالی ایران و آمریکا: آزادی زندانیان

توافق احتمالی ایران و آمریکا: آزادی زندانیان

توافق احتمالی ایران و آمریکا: آزادی زندانیان

نیویورک تایمز خبر داد :توافق احتمالی ایران و آمریکا: آزادی زندانیان

آزادسازی پول ایران در کره و نگهداری در بانک قطر برای مصارف بشردوستانه

توقف غنی سازی بالای 60 درصد

توقف افزایش تحریم ها

توقف حملات به آمریکایی ها در عراق و سوریه

عدم فروش موشک ایران به روسیه

“امریکا از توقیف نفتکش های ایرانی خودداری می کند”