معرفی 300 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی

معرفی 300 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی

معرفی 300 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی

ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:

حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری نکرده بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم