بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک

در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده آن توسط سامانه محچک، این شخص می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس بخشنامه ۶۲۰۷۸ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۴۰۲ این بانک، در صورت مسدود‌سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک، صادرکننده چک می‌تواند مابه‌التفاوت وجه چک را در حساب جاری خود واریز و با ارائه درخواست مسدودسازی کل مبلغ چک در حساب جاری، از چک خود رفع‌ سوء‌اثر کند.

بانک عهده نیز مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. به این ترتیب درصورتی‌که یک برگه چک ۱۰۰میلیون ریالی صادر شده و مبلغ ۹۰میلیون ریال در حساب جاری صادرکننده موجود بوده و مسدود شده است، صادرکننده چک می‌تواند مبلغ ۱۰میلیون ریال (کسری مبلغ چک) را به حساب جاری خود واریز و پس از ارائه درخواست مسدودی کل مبلغ چک از چک مذکور رفع سوءاثر کند. با ابلاغ و اجرای این بخشنامه، رویه نادرست پیشین که صادرکننده چک برگشتی را ناگزیر به تامین کل مبلغ چک بدون لحاظ مبلغ مسدودشده در حساب جاری می‌کرد، اصلاح می‌شود.