تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت کار به استانداران تفویض شود

تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت کار به استانداران تفویض شود

تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت کار به استانداران تفویض شود

خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

قطعا تعیین ساعت 6 صبح برای آغاز به کار ادارات مناسب نیست؛ چراکه نمی‌توان از این زمان به بهترین نحو بهره‌وری کرد و این نوع تغییر ساعت تامین‌کننده رضایت کارمندان و ارباب رجوع هم نیست.

با توجه به تفاوت و تنوع شرایط آب و هوایی در سطح کشور شاید بهتر باشد که تعیین ساعات کار ادارات در استان‌ها با لحاظ مقرراتی به استانداران تفویض شود تا در وضعیت اضطراری و موارد لزوم متناسب با شرایط استان تصمیم لازم را اتخاذ کنند.