منتظر این تغییرات بازار سرمایه باشید

منتظر این تغییرات بازار سرمایه باشید

منتظر این تغییرات بازار سرمایه باشید

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه طبقه‌بندی بازارهای بورس طبق برنامه پیش می‌رود، اظهار کرد: پس از آنکه موضوع طبقه‌بندی بازارهای بورس نهایی شود، دامنه نوسان متناسب با طبقه‌بندی بازار تغییر خواهد کرد

زمان دقیق آن مشخص نیست زیرا هم به شرایط بازار و هم به طبقاتی که مصوب خواهد شد بستگی دارد، اما می‌توان گفت تا پایان سال این اقدام انجام خواهد شد.