ابرقدرتیم؛ چهارمین قدرت نظامی هستیم

ابرقدرتیم؛ چهارمین قدرت نظامی هستیم

ابرقدرتیم؛ چهارمین قدرت نظامی هستیم

صدیقی، امام جمعه موقت تهران: ابرقدرتیم؛ چهارمین قدرت نظامی هستیم

پول ملی در حال پیدا کردن اعتبارات جدید است

هواپیمایی داریم که با صنعت هسته‌ای 15 کیلومتر زیر زمین را نشان می‌دهد

صدیقی امام جمعه موقت تهران: صنعت هسته‌ای وزن سیاسی و بین‌المللی ما را سنگین کرد. امروز در جهان جزو کشورهای پیشرفته در فناوری و صنعت و هسته ای و دفاعی و نظامی و سایر ابعاد هستیم.

اکثریت دانشمندان هسته‌ای ما بین 30 تا 35 سال هستند و همگی متدین و انقلابی‌اند و در بین آن‌ها چهره‌هایی که نمازشب‌خوان بودند مانند شهدای هسته ای، را هم داشتیم؛ یک مسئولی می‌گفت همه 27 نفر دست اندرکار یکی از بخش‌های هسته‌ای نماز شب خوان هستند.

صنعت هسته‌ای وزن سیاسی و بین‌المللی ما را سنگین کرد. امروز در جهان جزو کشورهای پیشرفته در فناوری و صنعت و هسته ای و دفاعی و نظامی و سایر ابعاد هستیم و ابرقدرتیم که با ساخت موشک فتاح چهارمین قدرت نظامی هستیم، این آغاز پرش است و «باش تا صبح دولتش بدمد».