صادرات نفت ایران رکورد شکست

صادرات نفت ایران رکورد شکست

صادرات نفت ایران رکورد شکست

یک رسانه غربی از ثبت رکورد جدیدی برای تولید و صادرات نفت ایران از سال 2018 تاکنون، باوجود تحریم آمریکا خبر داد.

اطلاعات شرکت کپلر(یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها) نشان می دهد که صادرات نفت خام ایران در ماه «مه» از یک و نیم میلیون بشکه در روز بیشتر شده که از سال 2018 تاکنون بی‌سابقه است.

براساس آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، میزان نفت تولیدی ایران در ماه «مه»، سه درصد از نفت تولیدی در جهان است و تولید این مقدار نفت در روز، از سال 2018 تاکنون بی سابقه است.