گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران درست نیست

گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران درست نیست

گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران درست نیست

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران در زمینه هسته ای صحت ندارند و درست نیست.