برنامه‌ای با شش محور

برنامه‌ای با شش محور

برنامه‌ای با شش محور

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، مشروحی از برنامه‌های اتاق پایتخت را در چهارسال آینده تشریح کرد. این برنامه‌های شش‌گانه عبارت است از: «ارتقای جایگاه بخش‌ خصوصی»، «پیگیری لحظه‌ای مطالبات بخش ‌خصوصی»، «اجرای الگوی اتاق شیشه‌ای و پاسخگو»، «افزایش اعضا»، «پیگیری دیپلماسی اقتصادی» و «حل چالش‌های اصلی بخش‌خصوصی اعم از کوچک‌سازی دولت و کاهش دخالت دستوری».