حمایت از باقری، بهرامن و قیافه برای حضور در هیات رئیسه اتاق ایران

حمایت از باقری، بهرامن و قیافه برای حضور در هیات رئیسه اتاق ایران

حمایت از باقری، بهرامن و قیافه برای حضور در هیات رئیسه اتاق ایران

نمایندگان بخش خصوصی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند از پیام باقری، محمدرضا بهرامن و قدیر قیافه برای حضور در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حمایت می‌کنند.

در راستای حضور هدفمند و جلب حمایت بیشتر، بعد از برگزاری چند جلسه، نمایندگان بخش خصوصی هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کردند از ۳ نامزد در این انتخابات حمایت خواهند کرد. پیام باقری، محمدرضا بهرامن و قدیر قیافه، سه نامزد حضور در ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران هستند که مورد حمایت اتاق تهران قرار دارند.