انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از صبح امروز، یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در محل اتاق ایران با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق آغاز شده است.

در نخستین گام، سید هیبت‌الله اصولی از اتاق اهواز به عنوان رئیس سنی جلسه تعیین شد. طبق اصلاحیه آیین‌نامه انتخابات، جهانبخش سنجابی منشی انجمن نظارت بر انتخابات، منشی هیات رئیسه سنی خواهد بود. بر اساس قرعه کشی از میان ۱۸ نامزد، آقایان ابوالحسن خلیلی و ابوالفضل روغنی به عنوان ناظران انتخابات، برگزیده شدند.

با اعلام منشی هیات رئیسه سنی براساس مکاتبات انجام شده و بر اساس نظرات مکتوب اعلام شده به انجمن نظارت کاندیداتوری ۳۹ نفر از نامزدها برای ریاست اتاق، بلامانع است.

آقایان حسین سلاح‌ورزی، حسین پیرموذن و یونس ژائله برای تصدی ریاست پارلمان بخش خصوصی اعلام کاندیداتوری کردند و بعد از ۳ دقیقه صحبت برای اعلام برنامه‌ها، رأی‌گیری آغاز شد.

هم‌اکنون آرا اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برای انتخاب رئیس اتاق ایران در دوره چهار ساله آینده در حال شمارش است.

در حالی که شمارش آرای ریاست اتاق در جریان است با توجه به این که نامزدهای ریاست اعلام کردند در صورت شکست هم در انتخابات نایب‌رئیسی نامزد نخواهند شد، فرآیند انتخاب چهار نایب‌رئیس آغاز شد.

برای چهار کرسی نایب‌رئیس اتاق ایران ۱۷ نفر شامل طاهر عادل‌خانی، محسن بهرامی ارض اقدس، علی شریعتی‌مقدم، مسعود گلشیرازی، جمال رازقی، احد عظیم‌زاده، صمد حسن‌زاده، پیام باقری، محسن امینی، محسن احتشام، عماد مردانی، قدیر قیافه، محمدرضا بهرامن، خورشید گزدرازی، محمود تهی‌دست، ابوالفضل رجبیان و محمود تولایی نامزد شدند.

محمدرضا بهرامن، پیام باقری و قدیر قیافه سه نامزد مورد حمایت نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران هستند.

حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد.

حسین سلاح‌ورزی برای رسیدن به ریاست اتاق ایران ۲۶۵ رای از کل ۴۲۶ آرای اخذ شده را کسب کرد.

پس از او یونس ژائله ۹۵ رأی و حسین پیرموذن ۶۲ رأی کسب کردند. هم‌چنین ۴ رأی باطله محسوب شد.

در حالی که هم‌چنان شمارش آرا انتخاب چهار نایب‌رئیس ادامه دارد، نامزدهای دو کرسی منشی و خزانه‌دار هیات رئیسه اتاق ایران نیز مشخص شده و هر کدام در دو دقیقه برنامه‌های خود را ارائه دادند.

برای کرسی خزانه‌داری پنج نفر شامل نیما بصیری، عبدالله مهاجر،‌ علی‌محمد چوپانی، نادر طیبی و مسعود گلشیرازی نامزد شدند که در جریان رأی‌گیری، مسعود گلشیرازی از ادامه رقابت انصراف داد.

هم‌چنین سه نامزد شامل کیوان کاشفی، فرشته امینی و کمال حسینی نیز به عنوان نامزدهای کرسی منشی هیات رئیسه اتاق ایران مشخص شدند و رأی‌گیری انجام گرفت.

هم‌اکنون تنها شمارش و اعلام نتایج آرا مانده تا چهار نایب‌رئیس، خزانه‌دار و منشی هیات رئیسه اتاق ایران مشخص شوند.

چهار نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران مشخص شدند. محمدرضا بهرامن، پیام باقری،صمد حسن‌زاده و قدیر قیافه به عنوان چهار نایب‌رئیس اتاق ایران انتخاب شدند.

در این انتخابات محمدرضا بهرامن ۲۱۳ رأی، پیام باقری ۱۶۷ رأی، صمد حسن‌زاده ۱۶۲ رأی و قدیر قیافه ۱۶۰ رأی کسب کردند.

بهرامن، باقری و قیافه سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نامزدهای مورد حمایت این اتاق در انتخابات هیات رئیسه بودند که هر سه به ترکیب منتخب هیات رئیسه اتاق راه یافتند.

براساس شمارش آرا، کیوان کاشفی به عنوان منشی هیات رئیسه و عبدالله مهاجر به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

در نتایج انتخاب منشی هیات رئیسه، کیوان کاشفی با ۲۳۶ رأی بیشترین رأی را کسب کرد و پس از او عماد حسینی با ۹۶ و فرشته امینی با ۴۱ رأی قرار گرفتند.

هم‌چنین در انتخابات خزانه‌دار اتاق ایران، عبدالله مهاجر با ۱۵۲ رأی صاحب کرسی شد و نادر طیبی ۱۰۱، علی‌محمد چوپانی ۹۳ و نیما بصیری ۴۵ رأی اخذ کردند.

 

در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی برگزیده شد. همچنین محمدرضا بهرامن، پیام باقری، صمد حسن‌زاده، و قدیر قیافه، به عنوان چهار نایب‌رئیس و عبدالله مهاجر و کیوان کاشفی به عنوان خزانه‌دار و منشی هیات رئیسه اتاق ایران انتخاب شدند. پیام باقری، محمدرضا بهرامن و قدیر قیافه، نامزدهای مورد حمایت نمایندگان بخش‌خصوصی پایتخت بودند که هر سه به ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران راه‌یافتند.