در ارس رادیواکتیو پیدا شد!

در ارس رادیواکتیو پیدا شد!

در ارس رادیواکتیو پیدا شد!

روزنامه «پیام ما» در گزارشی از آلودگی رودخانه ارس به مواد «رادیو اکتیو» و «فلزات سنگین» خبر داد و نوشت: «منشأ این آلودگی‌ها مشخص است.»

در این گزارش آمده است منبع این آلودگی «نیروگاه متسامور» در ارمنستان است و چون 40 درصد برق این کشور را تامین می‌کند، ارمنستان برای تعطیلی این نیروگاه مقاومت خواهد کرد.