تداوم روند نزولی قیمت خودرو با تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده

تداوم روند نزولی قیمت خودرو با تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده

تداوم روند نزولی قیمت خودرو با تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران:

تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت از سوی نمایندگان خانه ملت، همچنین اخبار مثبت بهبود روابط سیاسی، بر بازار خودرو تاثیرگذار شد و قیمت همه انواع خودروها در بازار فروریخت.

به‌طور کلی اخبار مثبت؛ چه آزاد شدن واردات، چه درباره مسائل سیاسی و غیره بر کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تاثیرگذار است.

در آینده نزدیک خواهیم دید که با آزاد شدن واردات خودرو، موضوعی همچون اینکه تعرفه گمرکی واردات چقدر باشد، بر قیمت‌ها تاثیرگذار می‌شود.