خودروهای برقی در 3سال آینده چقدر تقاضای نفت خام را کم می‌کنند؟

خودروهای برقی در 3سال آینده چقدر تقاضای نفت خام را کم می‌کنند؟

خودروهای برقی در 3سال آینده چقدر تقاضای نفت خام را کم می‌کنند؟

در سال ۲۰۲۵ خودروهای برقی روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه تقاضای نفت خام را کاهش می‌دهند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان فروش سالانه خودروهای برقی از ۶.۶ میلیون در ۲۰۲۱ به ۲۰.۶میلیون در ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.