چرا قیمت نفت 8.5 درصد افت کرد؟

چرا قیمت نفت 8.5 درصد افت کرد؟

چرا قیمت نفت 8.5 درصد افت کرد؟

قیمت جهانی نفت از ابتدای سال 2023، حدود 8.5 درصد به صورت واقعی افت داشته است.

در نمودار عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت را مشاهده می‌کنیم.

بر این اساس تقاضا (19- درصد)، دلار آمریکا (5.1 درصد)، عرضه (2.2 درصد)، سهام (3.9- درصد)، سفته‌بازی (7.0 درصد) در افت 8.5 درصدی قیمت واقعی نفت موثر بوده‌اند.

چرا قیمت نفت 8.5 درصد افت کرد؟